Kursy walut NBP: USD 3,91 | EUR 4,34 | CHF 3,96 |
Strona główna | Mapa serwisu | Zgłoś ofertę | Polityka plików cookies| Kontakt
Wyszukiwarka
Numer oferty
Miejscowość lub dzielnica
Ulica
Cena
Powierzchnia
Liczba pokoi
 
Oferty specjalne
zgloś ofertę
kontakt
Szczegóły oferty
Rodzaj oferty
działka budowlana ( sprzedaż )
Numer
1877/2223/OGS
Miasto
NIEPOŁOMICE
Cena
1 100 000 PLN kalkulator
Cena za mkw
147,63 PLN mkw
Powierzchnia
7451.00 m2
Droga dojazdowa
asfaltowa
Kanalizacja
TAK
Media - prąd
TAK
Media - gaz
TAK
Media - woda
TAK
Opis
W modnej miejscowości Niepołomice ładna działka budowlana w planie zagospodarowania przestrzennego! Działka posiada wszystkie media, włącznie z kanalizacją miejską, bardzo dobry dojazd, w pobliżu jest szkoła, przystanek MPK, wielkie firmy Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej w jednej z najbogatszych gmin Polski przyciągającej rzesze pracowników (praktyczny brak bezrobocia). Firmy nie są widoczne z działki, otoczenie niskie, kameralne. Okolice ul. Grabskiej - część Niepołomic bliska miejscowości Grabie. Działka w otoczeniu domów jednorodzinnych, zbliżona do kwadratu. Cena netto.
Piotr Heszen
600-450-420

Jednostka terenowa 1 MN / RM
Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej
Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej - zagrodowej
1. Ustala się, że przeznaczenie podstawowe jednostki terenowej MN/RM oznacza tereny działek, na
których znajdują się i mogą być realizowane budynki jednorodzinne i zabudowa zagrodowa związana z
gospodarstwami rolnymi , hodowlanymi i ogrodniczymi wraz z ich zapleczami (obejmującymi dojścia,
podjazdy, podwórza, budynki związane z produkcją rolną, budynki gospodarcze i garaże), ogrodami
przydomowymi i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a także towarzyszące usługi.
2. Ustala się, że dopuszczalnym przeznaczeniem towarzyszącym jednostki terenowej mogą być
1) możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących siedlisk zagrodowych,
2) możliwość realizacji obiektów związanych z produkcją rolną,
3) ogólnodostępne drogi lub ulice oraz dojazdy i ciągi pieszo - jezdne, stanowiące osobne działki
gruntu.
3. Obowiązujące zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy
1) w związku ze znacznym zainwestowaniem terenów, zakres podziałów i tworzenia nowych działek
może być realizowany jako przekształcenia obecnego stanu zainwestowania na zasadach
wynikających z przepisów szczególnych dotyczących gospodarki nieruchomościami, bez ustalania
wielkości nowo tworzonych działek
2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej
14
14
a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 11m,
b) ustala się obowiązek realizacji dachu spadzistego,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg lokalnej i dojazdowej określają przepisy zawarte w
10,
d) odległość budynków od innych dróg i warunki usytuowania budynku w granicy działki
określają przepisy zawarte w 10.
3) warunki realizacji usług jako przeznaczenia towarzyszącego
a) usługi towarzyszące, mogą być realizowane jako towarzyszące funkcji mieszkaniowej na danej
działce - w formie pomieszczeń wbudowanych w budynek mieszkalny lub w budynkach
odrębnych (wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego) dopuszcza się
także, aby na pojedynczej działce stanowiły one funkcję dominującą,
b) ustala się maksymalną wysokość zabudowy dla budynków usługowych 11m,
c) przepisy pkt 2 lit. c i d obowiązują analogicznie
4) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla każdej działki 40%
5) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w 11
6) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowo
zabudowywanych 40%
7. Ustala się następujące zakazy
1) rozmieszczania obiektów związanych z produkcją rolną mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych - prawo ochrony środowiska
2) zakaz lokalizacji urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne



Więcej na www.m12.pl

Pośrednikiem odpowiedzialnym zawodowo za ofertę jest Paweł Tatusiak posiadający Licencję Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomości o nr. 18025

Pośrednik posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Concordia nr. 35616619

Ogłoszenie to nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Pomagamy w Uzyskaniu Kredytu na Zakupu Nieruchomości

www.m12.pl
Jesteś zainteresowany?
Agent prowadzący
PIOTR HESZEN
Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo
18025
Telefon
600450420
E-mail
piotrbiurom12@wp.pl

NIERUCHOMOŚCI M12
Św. Filipa 13
31-150 Kraków
tel.: 668-336-783
email: nieruchomosci.m12@wp.pl
Wyślij zapytanie
Imię i Nazwisko 
Telefon 
E-mail 
Treść zapytania 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz.U. 133 poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w mojej ofercie nieruchomości dla potrzeb procesu pośrednictwa.
Wyślij ofertę e-mailem
 

© 2019 NIERUCHOMOŚCI M12. Wszystkie prawa zastrzeżone.